Melding Rodeland op 6 april 2023

Info

Categorie
Voetpad, fietspad of wegen: gebreken aan de infrastructuur
Datum
donderdag 6 april 2023
Straat
Rodeland 11
Status
In behandeling
Omschrijving
Recent werd een kabel gelegd in de groenzone van Rodeland.
De zone is achteraf niet vlak gemaakt, diepere putten aanwezig zoadat het maaien niet vlot zal verlopen.
Gras werd niet terug gezaaid.