Melding Uilenbaan op 17 mei 2022

Info

Categorie
Voetpad, fietspad of wegen: gebreken aan de infrastructuur
Datum
dinsdag 17 mei 2022
Straat
Uilenbaan 93
Status
In behandeling
Omschrijving
Tijdelijk licht op kruispunt Uilebaan en Doornaardstraat zorgt dagelijks voor ellelange en vooral onnodige file.
Sinds de andere brug over de E313 werd afgebroken en nu dus ook voor fietsers en voetgangers onbruikbaar is, werd er een tijdelijk verkeerslicht geplaatst op de Uilebaan. Vermoedelijk werd dit gedaan om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verzekeren en dat op zich is lovenswaardig.
Echter, omdat het licht zo slecht is afgesteld leidt deze opstelling elke ochtend tot files. De laatste dagen staat het verkeer vast tot het rond punt Wijnegemsteenweg/Oelegemsteenweg (1 km ); en op 3 mei zelfs tot 't Withof (Oelegemsteenweg).
Laat ik dat even samenvatten, dat is 1.5km aanschuiven voor één tijdelijk verkeerslicht.
Het is vanzelfsprekend dat de bestuurders hierdoor bijzonder gefrustreerd raken en een gefrustreerde bestuurder is geen veilige weggebruiker. Ook de economische impact is aanzienlijk als u rekent hoeveel extra vertraging honderden bestuurders ervaren.
Vorige week stond er eens geen file! Dit omdat het licht niet werkte en enkel oranje knipperde. Straf hé.
De oplossing is nochtans vanzelfsprekend, eenvoudig en kost niets: de doorstroming beter regelen.
De tijd op groen voor de oost-west verbinding verdubbelen wordt tijdens de spits, zou het probleem al aardig minderen, zo niet volledig oplossen.
Dus zonder grote investering, en zonder in te boeten op veiligheid zouden honderden bestuurders vlotter en veiliger op weg zijn.
Het verkeer gaat niet weg, de verbinding is nodig zeker nu de andere brug (helaas al veel te lang) niet beschikbaar is. We kunnen alleen trachten de hinder te beperken en doorstroming optimaal te laten verlopen.
Ik hoop dan ook van harte dat u dit voorstel de nodige overweging geeft.
Met vriendelijke groeten,
Alain