Melding Jacobsveldweg op 22 februari 2019

Info

Categorie
Overige meldingen
Datum
vrijdag 22 februari 2019
Straat
Jacobsveldweg 4
Status
In behandeling
Omschrijving
Geachte Heer, Mevrouw,
Voor de zoveelste keer is het wegdek, de berm en zelfs de gracht ter hoogte van de Jacobsveldweg tussen de nrs 2 en 4 zwaar beschadigd geraakt door de zoveelste vrachtwagen die zich hier heeft vastgereden. Daarenboven werd de afloop van de gracht zwaar beschadigd door de bandweerwagens die de brand moesten blussen ter hoogte van nummer 1.
Wij zijn alvast zeer blij dat er hopelijk een oplossing komt voor het verkeersprobleem, zoals besproken met uw diensten nu ongeveer een maand geleden, wij wachten trouwens met groot ongeduld uw oplossing af.
Dat neemt niet weg deze straat nu werkelijk gevaarlijk is. Het wegdek zelf is nu ook gebarsten en juist naast het wegdek zijn grote putten van minstens 20 tot zelfs 25 cm diep. De berm van de gracht staat ook op instorten, wat dan weer zware wateroverlast tot gevolg kan hebben.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken dringend iets te komen doen aan deze schade voordat de bewoners van de straat, de bezoekers of de volgende vrachtwagen, die niet naar de borden kijkt, de schade nog veel erger maakt of wij zelf schade gaan ondervinden aan onze wagens.
Wij wijzen u er ook op dat deze keer de oprit ter hoogte van nummer 4 ook beschadigd werd door een vrachtwagen. De kosten van deze schade zal dan ook gedragen worden door de gemeente Wommelgem. Laten wij een verzekeringsagent langskomen of laat u zelf een expertise opstellen? Graag dringend uw antwoord.
Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte te houden en deze problemen snel te herstellen.
Met dank en vriendelijke groeten,
Alain Deltenre /Bert Coddens
In bijlage: foto's van de schade (ontbreekt: oprit + gracht ter hoogte van nummer1)