Melding Volkaertslei op 22 oktober 2018

Info

Categorie
Verkeersveiligheid
Datum
maandag 22 oktober 2018
Straat
Volkaertslei 32
Status
In behandeling
Omschrijving
Ter attentie van
- Burgemeester Frank Gys
- Algemeen directeur Marijke Deroover
- Technische dienst en Mobiliteit
Wij hebben akte genomen van de brief betreffende de ‘Snelheidremmende maatregelen Volkaertslei vanaf 8 oktober 2018’ en de uitvoering de daarbijhorende proefopstelling.
Toen we de brief lazen, waren we in de eerste plaats verbaasd. Hoewel we blij zijn met het intiatief om het verkeer in onze straat te vertragen, waren we toch geschrokken van de wijze waarop. We zijn dan ook geen voorstander van de genomen maatregelen in de Volkaertslei. Sinds 8 oktober is er een testfase die een 3-tal maanden zal duren; ik zal u dan mijn ervaringen delen, maar wil nu al mijn bemerkingen met u delen. Eerst een beknopte samenvatting van de brief én uitgevoerde maatregelen:
Vooropgesteld doel
Verkeer vertragen in de Volkaertslei door midden van snelheidsremmende maatregelen:
- Eenrichtingsverkeer
- Snelheidsremmende kussens
- Wegversmalling
Bijkomend voordeel
- Extra parkeerplaatsen
Bijkomende toepassingen
- Verplaatsen van de glasbollen
- Achterwaarts uitdraaien op verhoogde parking
Vooreerst wil ik benadrukken dat we tevreden zijn met het initiatief de snelheid van het verkeer in de Volkaertslei te willen remmen. Echter vrees ik dat de huidige voorstellen weinig soelaas zullen bieden ten einde het verkeer te remmen, laat staan dat deze de verkeersveiligheid verbeteren.
1) De maatregelen ten einde het verkeer in de Volkaertslei te vertragen (eenrichtingsverkeer, snelheidsremmende kussens en een wegversmalling) beperken zich ter hoogte van de feestzaal ’t Candoncklaer.
? In het overgrote deel van de Volkaertslei worden geen maatregelen genomen waardoor het beoogde effect voor een groot deel uitblijft
o Het verkeer zal na het passeren van de snelheidsremmende maatregelen terug versnellen wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt
2) Ter hoogte van de feestzaal ’t Candoncklaer en dus tevens ter hoogte van de woningen in de Volkaertslei met de huisnummers 20 tot en met 40 is eenrichtingsverkeer ingevoerd.
? Door het wegvallen van tegenliggend verkeer zal men minder geneigd zijn te vertragen; dit doet ook het beoogde effect van de wegversmalling teniet (de rijbaan moet niet meer gedeeld worden met tegenliggers waardoor de effectieve rijstrook ondanks de wegversmalling breder wordt)
? Heel wat doorgaand verkeer wordt omgeleid ten nadele van de mensen woonachtig te Volkaertslei 20 tot en met 40 en de passanten op weg naar de speeltuin te Roosekapellaan/ Volkaertslei. Al dit doorgaand verkeer passeert sinds de uitvoer van de snelheidsremmende maatregel langs de opritten van desbetreffende woningen én het voetpad richting de speeltuin. Dat dit de verkeerssituatie enkel onveiliger maakt, spreekt voor zich.
3) Als bijkomend vooropgesteld voordeel werd in de brief verwezen naar bijkomende parkeerplaatsen. De uitvoering van de maatregelen heeft echter geleid tot minder parkeerplaatsen.
? Door het paaltje en snelheidsremmende kussen ter hoogte van de woning met huisnummer 28 alsmede de paaltjes en wegmarkering ter hoogte van de feestzaal ’t Candoncklaer, gaan er een 6-tal parkeerplaatsen verloren
4) Het achteruit uitrijden van de verhoogde parking tussen de rijstroken met eenrichtingsverkeer zie ik niet als meerwaarde; zowel niet op vlak van het vertragen van het verkeer als de verkeersveiligheid. Het verplaatsen van de glasbollen vind ik een uitstekende zaak aangezien er nu en dan glasscherven verspreid lagen op de rijstrook.
Met bovenstaande opmerkingen hoop ik u te kunnen overtuigen om de snelheidsremmende maatregelen zoals op heden, maar voorlopig, uitgevoerd grondig te herzien. Met name de zogezegde ‘extra parkeerplaatsen’ en de inrichting van eenrichtingsverkeer stuitten me tegen de borst. Ik wil weliswaar benadrukken dat ik het initiatief om het verkeer in de Volkaertslei te vertragen wel degelijk steun. Zo heb ik zelf ook enkel maatregelen in gedachte die daartoe kunnen bijdragen: meer snelheidsremmende kussens over de volledige Volkaertslei; fietssuggestiestroken; wegversmallingen met voorrangsregels zoals in de Van Tichelenlei, vluchtheuvels ter hoogte van de volkaertslei en de zijstraten, verscheidene knippen in nabije omgeving zodat er geen sluipverkeer/ doorgaand verkeer mogelijk is... Ik ben geen verkeersdeskundige en laat de concrete uitwerking dan ook aan u over. Ik hoop van harte dat de situatie grondig wordt herbekeken en met name de omleiding van het verkeer langs de woningen met nummers 20 tot en met 40. In dergelijke situaties lijkt het me ook aangeraden om pas maatregelen te nemen nadat de bewoners hierover zijn geraadpleegd.