Melding 't Serclaesdreef op 23 oktober 2020

Info

Categorie
Voetpad, fietspad of wegen: gebreken aan de infrastructuur
Datum
vrijdag 23 oktober 2020
Straat
't Serclaesdreef 46
Status
In behandeling
Omschrijving
Na het aanleggen van een riolering naast de 't Serclaesdreef (tussen nummers 30 en 52) is de stabiliteit juist naast het asfalt onvoldoende. Geregeld moeten wagens uitwijken om fietsers of wandelaars door te laten. Hierdoor worden er juist naast het asfalt diepe putten gereden en op één plaats is er zelfs in de baan een put gereden van +/- 40 cm breed. Graag herstelling van dit beschadigd asfalt. Er komen namelijk nogal wat fietsers door de straat en het gevaar op vallen is hier niet denkbeeldig, zeker bij zware regenval, als de diepte van de putten niet meer duidelijk waarneembaar is..
Kan er eventueel ook bekeken worden of (zoals in sommige buurgemeenten) juist naast het asfalt grasdallen kunnen gelegd worden, zodat dit probleem in de toekomst kan vermeden worden. ?
Let wel op: deze straat staat op het stratenplan foutief vermeld als Hulgenrodestraat !!!