Marktbevraging: brede eerstelijnspraktijk in centrum Wommelgem

Gepubliceerd op woensdag 1 juni 2022 13.24 u.
Via de organisatie van een marktbevraging wenst het lokaal bestuur de algemene gunningsbeginselen te respecteren om aan huisarts(enpraktijk)(en) de mogelijkheid te bieden om zich kandidaat te stellen om vanuit de discipline huisartsengeneeskunde deel uit te maken van de brede eerstelijnspraktijk.

Aanleiding

Er is al enige tijd een nijpend huisartsentekort in Wommelgem. Na overleg tussen het lokaal bestuur, de huisartsenkring en een vertegenwoordiger van de zorgraad werd de piste om de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen om een huisartsenpraktijk uit te bouwen, naar voren geschoven als mogelijkheid om het tekort aan te pakken en (nieuwe) huisartsen aan te trekken.

Daartoe werd een subsidie om een brede eerstelijnspraktijk uit te bouwen in een gedeelte van het gelijkvloers van het gemeentehuis, aangevraagd en bekomen bij de Vlaamse overheid.

Het lokaal bestuur van Wommelgem is verantwoordelijk voor de nodige renovatie- en aanpassingswerken zodanig dat er ruimte is voor drie dokterskabinetten, de nodige gemeenschappelijke functies zoals een wachtruimte, polyvalente ruimte en sanitair, en een kabinet dat door verschillende eerstelijnsdisciplines kan gebruikt worden.

De oplevering van deze werken is voorzien tegen begin 2023.

Wat is een brede eerstelijnspraktijk?

In een brede eerstelijnspraktijk dient minstens één discipline huisartsengeneeskunde en minstens één andere eerstelijnszorgverstrekker aanwezig te zijn, die samenwerken onder een gemeenschappelijk en gedeeld zorgbeleid.

Daarnaast wenst het lokaal bestuur via de oprichting van de brede eerstelijnspraktijk om de informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen eerstelijnsdiensten onderling en met andere organisaties uit het brede zorg- en welzijnsveld te versterken met het oog op een betere zorg- en dienstverlening t.a.v. de burger.

Het lokaal bestuur zal daarnaast met de partners onderzoeken of het beheer van de brede eerstelijnspraktijk verzelfstandigd dient te worden in een aparte vzw-infrastructuur of dat deze een verantwoordelijkheid blijft van het lokaal bestuur. Ook de nood aan de uitbreiding van deze infrastructuur op middellange termijn wordt onderzocht.

Marktbevraging

Deze marktbevraging focust op de discipline “huisartsengeneeskunde”.

Via de organisatie van een marktbevraging wenst het lokaal bestuur de algemene gunningsbeginselen te respecteren om aan huisarts(enpraktijk)(en) de mogelijkheid te bieden om zich kandidaat te stellen om vanuit de discipline huisartsengeneeskunde deel uit te maken van de brede eerstelijnspraktijk.

Geïnteresseerde huisartsen(praktijken) kunnen hun kandidatuur stellen door een projectvoorstel uit te werken waarin een antwoord geformuleerd dient te worden op volgende gunningscriteria:

  • Aantal nieuwe patiënten uit Wommelgem die zullen worden aangenomen,
  • Wijze van vereniging met andere huisartsen in de praktijk,
  • Wijze waarop de huisarts(en)praktijk zich inschrijft binnen de visie en de doelstellingen van de brede eerstelijnspraktijk op maat van de Wommelgemnaar.

Praktisch

Kandidaten kunnen de ruimten bezoeken op afspraak. Daarvoor kan contact opgenomen worden met Leen Dries, 03-355 50 50 of leen.dries@wommelgem.be.

Geïnteresseerde huisartsen(praktijken) kunnen hun kandidatuur stellen door een projectvoorstel in te dienen vóór 15/07/2022 via mail aan leen.dries@wommelgem.be met als onderwerp “kandidaatstelling Brede Eerstelijnspraktijk Wommelgem”.