Maria Clarastraat - buurtfeest - zondag 29 september 2019

Goedgekeurd door het college op 11 september 2019
Op de website geplaatst op 16 september 2019

Artikel 1

Om de straat verkeersvrij te maken, dienen er op zondag 29 september nadarbarelen met dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden:

  • in de Maria Clarastraat ter hoogte van het kruispunt met de Silsstraat
  • in de Maria Clarastraat ter hoogte van het kruispunt met de Fort II straat

Artikel 2

In het verkeersvrij gemaakte gedeelte van de Maria Clarastraat dient een parkeerverbod te worden ingesteld. Hiertoe dienen borden E3 met onderbord « op 29 september tussen 07 en 22 uur » geplaatst te worden aan beide zijden van de weg. Eventuele andersluidende borden dienen afgedekt te worden.

De borden dienen geplaatst te worden, uiterlijk 24, bij voorkeur 48 uur voorafgaand aan het evenement. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dienen overgemaakt te worden aan de politie. 

Artikel 3

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

  • dringende interventies van de hulpdiensten
  • dringend opgeroepen artsen

Artikel 4

Er dient een vrije doorgang voor hulpdiensten gegarandeerd te blijven van 4 meter.

Artikel 5

De straat mag afgesloten worden voor de strikt noodzakelijke tijd om de voorbereidingen te
treffen voor de activiteit, ten vroegste om 08 u, de baan moet terug opengesteld zijn voor het
verkeer vanaf 24.00 u.

Artikel 6

De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige en correcte signalisatie.

Artikel 7

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

Artikel 8

De omwonenden dienen van het evenement alsook de hinder die hier mee gepaard kan gaan ingelicht te worden.

Artikel 9

Deze toelating schept geen rechten voor de toelating van een volgende evenement.