Maria Clarastraat: parkeer-en stationeerverbod op schooldagen uitgezonderd schoolbus

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 25 januari 2018.
Datum publicatie website: woensdag 21 februari 2018.

Artikel 1

Het parkeer-en stationeerverbod op schooldagen, met uitzondering van de schoolbus, in de Maria Clarastraat tussen huisnummer 50 en 60 ter hoogte van GBS 't Laar te bestendigen in een aanvullend reglement en de uren aan te passen aan de huidige werking van de school.

Volgende verkeersregels zijn van toepassing:

  • het stilstaan en parkeren is verboden
  • het stilstaan-en parkeerverbod geldt op schooldagen van 8u tot 17u
  • het begin en einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid

Dit wordt gesignaleerd door: 

  • verkeersborden E3
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type IV en type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden pijlen Xa en Xb

Artikel 2

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.