'Maai mei niet': doe lekker niets voor meer natuur

Gepubliceerd op maandag 9 mei 2022 16.01 u.
Jouw tuin kan ook een stukje natuur zijn. Onze Tuinrangers kunnen je de weg wijzen om dat te ontdekken. Maar je kan ook zelf aan de slag. Of beter: je kan een groot verschil maken door even lekker niets te doen. Maai mei niet!

Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Dat is evenveel als er bos is! Tuinen kunnen dus een grote rol spelen om allerlei nijpende problemen zoals aanhoudende hitte en droogte te verzachten. Hoe dan? Bijvoorbeeld onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen
de ruimte te geven om te groeien … Ook ons gras anders gaan maaien speelt een heel belangrijke rol.

Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk geen goed nieuws voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen bloemen en
dus geen voedsel. Bovendien verdampt water sneller uit de bodem wanneer gras te kort is. Moet iedereen zijn tuin dan laten verwilderen? Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen!

Nieuwe kapsels voor je gazon

Laat een klein of groot stukje van je gazon wat langer worden. Je kan zelf figuren in het gras maaien: een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels of golvende lijnen als paadjes. Stel ook het aantal keren maaien bij (bijvoorbeeld slechts om de drie à vier weken). Langer gras is trouwens ook beter bestand tegen droogte en hitte. ‘De tuin dient de mens’ is een mooie
volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur dienen?

Ook op het openbaar domein proberen we het maaibeheer aan te passen. Op de speelgazons en de gazons op begraafplaatsen maaien we wat vaker, maar bij heel wat wegbermen en groenzones wordt het aantal maaibeurten beperkt en proberen we tijdens de maand mei zelfs niet te maaien.