Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal overleg kinderopvang is een adviesraad van het Lokaal Bestuur van Wommelgem dat deel uitmaakt. Deze raad is een groep enthousiaste mensen die binnen het ruime kader van de kinderopvang een belangrijke rol vervullen. Op regelmatige basis vergaderen zij om de kwaliteit van de kinderopvang te blijven verbeteren en om te evalueren of er voldoende aanbod is binnen de gemeente om aan de vraag te voldoen. De leden zijn aanbieders van kinderopvang in al hun verscheidenheid, de gebruikers, de ouders en het bestuur.

Wat doet deze adviesraad?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Zulke participatie rond kinderopvang is dan ook zeer waardevol. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt 2 à 3 keer per jaar samen. 

Op de eerste plaats is het een ontmoetingsmoment voor alle partners rond kinderopvang, om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Verder kan het Lokaal Overleg Kinderopvang:

  • advies uitbrengen voor de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente
  • het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen
  • problemen met betrekking tot het aanbod beschrijven en analyseren
  • mogelijke oplossingen geven voor problemen en knelpunten
  • Huis van het Kind binnen de gemeente gestalte geven

Lees het algemeen reglement voor de adviesraden (klik hier).

Samenstelling