Lokaal bestuur zoekt beleidsconsulent secretariaat (m/v/x)

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021 9.27 u.
Onmiddellijke indiensttreding / voltijds contractueel dienstverband / B1-B3 / werfreserve van 2 jaar

Wommelgem, met net geen 13.000 inwoners, is een dorp in de rand van Antwerpen. Ondanks onze kleine schaal, zijn we erg ambitieus en willen we van ons lokaal bestuur een sterk merk maken door de gemeente te ontwikkelen tot een moderne samenleving met behoud van een warm dorp waar de burger centraal staat en het aangenaam wonen is op mensenmaat. Wil je meewerken aan duurzame mobiliteit en een sterke lokale economie voor Wommelgem?

Over de job

Het secretariaat vormt het hart van de administratieve organisatie van lokaal bestuur Wommelgem. Het secretariaat heeft als kerntaak in te staan voor een correcte en efficiënte werking van het besluitvormingsproces van alle bestuursorganen (college, gemeenteraad, vast bureau en raad voor maatschappelijk welzijn ), alsook de ondersteuning van het managementteam en van de algemeen directeur. We geven je een greep uit jouw takenpakket:

► Administratieve en juridische ondersteuning van de algemeen directeur in de uitvoering van haar decretale taken

► Administratief voorbereiden en verwerken van beslissingen van de beleidsorganen van gemeente en OCMW, alsook structureren van de besluitvormingsprocessen opdat dit proces vlot en juridisch correct verloopt

► Opvolgen en implementeren van (juridische) wijzigingen op het vlak van bestuurszaken

► Opvolgen van intergemeentelijke samenwerkingen en intercommunales

► Coördineren van het archief van de gemeente en het OCMW

► Voorbereiden en opvolgen van de taken m.b.t. de bevoegdheden van de burgemeester inzake veiligheid

► Klachtenbehandelingen, alsook opvolging van openbaarheid van bestuur

► Verwerking van alle briefwisseling en alle dossiers m.b.t. de bestuursorganen

► Voorbereiden en verwerken van diverse dossiers

Over jou

Je hebt een diploma bachelor en interesse in de werking van een lokaal bestuur.

Juridische ervaring vormt een meerwaarde.

Contract en verloning

Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk verloning op niveau B1-B3, aangevuld met een eindejaarstoelage en vakantiegeld. Je ontvangt ook maaltijdcheques van €8 en een fietsvergoeding van €0,24/km. Sociale voordelen zoals eco- en complimentencheques, alsook een uitgebreide sociale dienst behoren tot de voordelen.

Wie ben jij?

► Resultaatsgericht: Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen

► Planmatig: Je plant en organiseert je werk effectief en efficiënt

► Zorgvuldig: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten

► Klantgericht: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van interne en externe klanten

► Teamplayer: Je informeert, pleegt overleg en werkt mee

► Flexibel: Je past je aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist

Wat bieden wij jou?

Je komt terecht in een dynamische omgeving waar een afwisselend takenpakket op jou ligt te wachten. We bieden je dan ook een verantwoordelijke en gevarieerde functie waarbij je initiatief kan nemen en jezelf kan ontplooien. Je geniet van verschillende sociale voordelen, een opleidingsprogramma op maat en een gunstige vakantieregeling. Je relevante ervaring wordt onbeperkt meegenomen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar.

Word jij onze nieuwe collega?

Laat van je horen en stuur je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma en een recent attest van goed gedrag (max. 3 maanden oud) per e-mail naar personeelsdienst@wommelgem.be, per aangetekende brief naar Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem t.a.v. de personeelsdienst of kom ze persoonlijk overhandigen op ten laatste 4 februari 2021. Vermeld als onderwerp: 'Sollicitatie Beleidsconsulent secretariaat'

Het schriftelijke examen zal doorgaan op 11 februari 2021. Indien je hiervoor geslaagd bent, zal je uitgenodigd worden op het mondeling examen.

Tewerkstellingsplaats: Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem

Meer info?

tel. 03 355 50 50 - personeelsdienst@wommelgem.be – www.wommelgem.be