Logistieke ondersteuning sportclubs

Het gemeentebestuur verleent ook diensten aan sportverenigingen. De voornaamste vind je hieronder terug.