Leegstand

Soms kan het zijn dat bepaalde woningen of gebouwen niet gebruikt worden waarvoor ze dienen, hetzij om in te wonen, het zij voor een andere (vergunde) functie. Als een woning of een gebouw langdurig leegstaat, kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de omgeving.

De gemeente wil leegstand en verwaarlozing van het gebouwenpatrimonium tegengaan en bestrijden en houdt daarom een leegstandsregister bij die jaarlijks wordt geactualiseerd.

Woningen of gebouwen die minstens één jaar of langer onafgebroken leegstaan worden opgenomen in dit register. Als deze woningen en gebouwen minstens één jaar onafgebroken in het register opgenomen blijven, moeten de eigenaars een leegstandsheffing betalen.

Heb je een vermoeden dat een woning of een gebouw in je naaste omgeving langer dan een jaar leegstaat, of ben je zelf eigenaar van een leegstaande woning of gebouw en wens je meer te weten te komen over de regelgeving hieromtrent? Kom dan gerust langs, of stuur een mailtje met je vraag.