Landmeters op pad

Gepubliceerd op donderdag 5 september 2019 11.39 u.
Tot en met december kan je her en der een landmeter aan het werk zien. Zij verrichten opmetingen in opdracht van Agentschap Informatie Vlaanderen. Hun opmetingen kaderen in de opmaak van een Grootschalig Referentiebestand. De landmeters hebben steeds een badge bij om zich te legitimeren.

Het GRB (Grootschalig Referentie Bestand)

Agentschap Informatie Vlaanderen maakt een gedetailleerde kaart op van heel Vlaanderen. Deze kaart kreeg als naam Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Diverse landmeters meten hiervoor punten op in Vlaanderen. Zo meten zij o.a. de wegen, de voetpaden en ook de gevels van huizen op. Het GRB verloopt systematisch m.a.w. per gemeente of per stad. Het Vlaamse Gewest betaalt voor de helft de kostprijs van het GRB. Nutsmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Proximus nv en Eandis betalen de andere helft. De gemeenten en provincies beheren met het GRB o.a. de eigen gebouwen, groenvoorzieningen en verkeerssignalisatie. De nutsbedrijven gebruiken het GRB o.a. voor het uittekenen van hun leidingen.