Laarstraat GBS 't Laar - Kus en rij zone

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 25 januari 2018.
Datum publicatie website: woensdag 21 februari 2018.

Artikel 1

De signalisatie kus en rij-zone in de Laarstraat aan te passen conform de gewijzigde schooluren van GBS 't Laar per 1 september 2017 en daarmee het aanvullend reglement GBS 't Laar kus en rij-zone - Laarstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 september 2015, op te heffen en als volgt te vervangen:

In de Laarstraat vanaf de ingang van de school tot aan het kruispunt met de Fort II straat geldt:

  • het parkeren is verboden
  • het parkeerverbod geldt van 8.15u tot 8.45u
  • het begin en einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid

Dit wordt gesignaleerd door:

  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met X-borden Xa, Xb

Artikel 2

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.