Kraamzorg

Wat

Soms is na de bevalling wat extra hulp welkom. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

Voor meer informatie over medische nazorg kan je terecht bij jouw ziekenfonds, je arts, je vroedvrouw (klik hier voor meer info), de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het ziekenhuis waar je bevalt of het expertisecentrum kraamzorg.

Organiseer kraamzorg best al drie maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.

Meer info

Op de sociale kaart (klik hier) vind je een ruim overzicht van diensten.