Kerkplaats wordt onder handen genomen

De Kerkplaats wordt deze lente hersteld dankzij een dadingsovereenkomst. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn ondertussen gestart en in de loop van maart vat de aannemer de eigenlijke herstellingswerken aan. Op het kerkplein worden roodbruine betonstraatstenen gelegd en de huidige kasseivoetpaden rond het plein worden heraangelegd met grijze, uitgewassen betonstraatstenen. Het einde van de werken is voorzien op 10 juni.

Alvorens de herstelling aan de bestrating van start kan gaan, voeren Telenet en Pidpa momenteel voorbereidende werken uit aan de nutsleidingen. Een overzicht van de werken die in februari en maart zullen plaatsvinden:

  • van de Torenstraat 3 tot aan de Adolf Mortelmansstraat 3: aanleg van een kabel van Telenet;
  • Kerkplaats 10 t.e.m. 1: lokale putten voor het overkoppelen van de woningen op een nieuwe bestaande leiding;
  • Kerkplaats 31 t.e.m. 28: aanleg van een nieuwe leiding van Pidpa.

De start van de herstellingswerken aan de voetpaden is voorzien op 12 maart. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze werken ongeveer vier weken duren. Rond half april is het plein zelf aan de beurt. Tijdens de herstellingswerken worden de huidige Turkse natuurstenen vervangen door stevige klinkers. Op het plein komt een legpatroon van twee verschillende soorten roodbruine betonstraatstenen. De gladde en soms loszittende stenen van de voetpaden rondom het plein worden vervangen door grijze uitgewassen betonstraatstenen (zoals in de Kaakstraat). Het voorziene einde van deze werken is vastgelegd op 10 juni.

Wat voorafging

De slechte staat van de Kerkplaats was voor velen een doorn in het oog. Het plein werd in 2003 heraangelegd maar de kasseien schilferden af en vergruisden. De gemeente trok in 2009 naar de rechtbank en uit het verslag van het expertiseonderzoek bleek dat de Turkse natuursteen te poreus is en afbrokkelt door de vele neerslag. De steensoort voldeed dus niet aan de kwaliteitskenmerken die noodzakelijk zijn voor de bestrating van ons plein. Met deze analyse onder de arm ging het gemeentebestuur aan tafel zitten met aannemer Marcel Nijs (nu DCA) en het toenmalige ontwerpbureau Igean.

Volledig herstel dankzij dadingsovereenkomst

De partijen vonden een oplossing in de vorm van een dading en konden zo een aanslepend proces vermijden. Igean zal de werken kosteloos begeleiden en de gemeente betaalt enkel de kostprijs van de materialen aan de aannemer. Daarvoor werd een bedrag van 226.000 euro overeengekomen.