Oproep voor kandidatuur deskundige als lid van de GECORO (m/v/x)

Gepubliceerd op donderdag 24 juni 2021 11.38 u.
Voor de huidige bestuursperiode is de gemeente op zoek naar een nieuwe gemotiveerde deskundige, die professioneel bezig is met ruimtelijke ordening en voeling heeft met wat er in Wommelgem en de regio rond Antwerpen leeft inzake ruimtelijk beleid.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, afgekort GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van het lokaal bestuur. Deze adviesraad adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.

Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dat zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

De GECORO wordt elke zes jaar samengesteld. De werkingsperiode valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad. De adviesraad vergadert minimaal twee keer per jaar. De leden van de GECORO zijn enerzijds deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en anderzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente.

Ben jij de geschikte deskundige?

Stuur dan je kandidatuur naar het College van Burgemeester en Schepenen, Handboogstraat 36, 2160 Wommelgem, of mail naar info@wommelgem.be. Voeg een duidelijke motivering en CV bij je kandidatuur. Indienen kan tot en met 24 augustus.