Jeugddienst

De dienst jeugd staat in voor de uitvoering van het jeugdbeleid waarin ondersteuning naar jeugdverenigingen en de jeugdraad een belangrijke plaats inneemt.

Het takenpakket situeert zich rond een viertal peilers:
- dienstverlening gericht op individuele jongeren en het jeugdwerk,
- het ontwikkelen van een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren,
- het organiseren, begeleiden en stimuleren van inspraak via de jeugdraad,
- het ontwikkelen van een algemeen jeugdbeleid.

Verder kan je voor een brede waaier aan informatie over jeugdmateries terecht op de dienst jeugd.