Jaarverslag OCMW

In bijlage kan je het jaarverslag van het OCMW bekijken.