Inventaris geregistreerde onroerende goederen ter inzage

Gepubliceerd op maandag 14 september 2020 10.59 u.
De burgemeester van de gemeente Wommelgem beslist het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, in verband met de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in onze gemeente, ter kennis te brengen van het publiek.

De inventaris ligt ter inzage vanaf 14 september 2020 tot en met 24 september 2020 in het gemeentehuis, Handboogstraat 36.

Binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, kan iedere derde, binnen de dertig dagen, via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Dit bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 BRUSSEL

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket