Aanmelden en inschrijven in de Wommelgemse basisscholen – schooljaar 2024-2025

Wat

Op deze pagina vind je alle informatie over aanmelden en inschrijven in een basisschool in Wommelgem voor het schooljaar 2024 - 2025.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

 • Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. 
  Bereken op de website van Onderwijs Vlaanderen (klik hier) de instapdag van je kind.
 • Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen kunnen elke schooldag instappen.

Hoe werkt het aanmeldingssysteem?

 • Surf naar het inschrijvingsportaal (klik hier)
 • Met een aanmelding laat je weten op welke school je jouw kind het liefst wil inschrijven.
 • Je hoeft als ouder niet aan te schuiven bij de start van de inschrijvingsperiode maar krijgt een aantal weken de tijd om je kind aan te melden.
 • Het systeem houdt eerst rekening met de school van je voorkeur en vervolgens met de (wandel)afstand tot de woonplaats. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepaalt de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Je kan je kind online aanmelden van 27 februari tot 19 maart 2024.
 • De aanmeldingen worden verwerkt van 20 maart tot en met 18 april 2024.
 • Op 19 april 2024 worden alle ouders op de hoogte gebracht over de school waar je je kind kan inschrijven. Je ontvangt hiervan een ticket.
 • Van 22 april 2024 tot 13 mei 2024 kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket dat je ontvangen hebt.
 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Praktische ondersteuning bij online aanmelden?

 • Indien je moeite ondervindt met het online aanmelden kan je terecht bij de school van je keuze voor praktische ondersteuning.
 • Of breng een bezoek aan het Digipunt in de bibliotheek. De vrijwilligers van het digipunt kunnen je tonen hoe je toegang krijgt tot het online aanmeldingssysteem. Het digipunt is open op maandagavond van 18u00 tot 19u30 en op donderdag van 15u00 tot 16u30.

Kennismaking met de basisscholen

Als je de werking van de basisscholen beter wil leren kennen, voor je een keuze maakt, neem je best contact op met de school om te horen hoe een kennismaking ter plaatse kan plaatsvinden.

Contactgegevens

Waar vind je meer informatie?

 • Op deze webpagina van het lokaal bestuur of op de website van één van de vier basisscholen.
 • Hier vind je in de loop van februari ook de link via dewelke je je kind kan aanmelden.

Heb je klachten of vragen?

 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt klachten of vragen die betrekking hebben op de aanmeldingsprocedure meer bepaald:
  • de klachten of de vaststellingen m.b.t. technische fouten of materiële vergissingen
  • de vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling 
 • Je kan de ombudsdienst inschrijvingen contacteren door een mail te sturen naar ombudsdienst.onderwijs@wommelgem.be
 • Het reglement van orde met betrekking tot de ombudsdienst inschrijvingen voor het basisonderwijs in Wommelgem kan je onder aan deze pagina raadplegen.
 • De ombudsdienst is samengesteld uit één vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging en de vier directeurs van de betrokken basisscholen.
 • Heb je geen rijksregisternummer? Neem dan ook contact op met de ombudsdienst inschrijvingen via ombudsdienst.onderwijs@wommelgem.be