Inschrijven in de Wommelgemse basisscholen

Wat

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken alle basisscholen in Wommelgem verplicht met één centraal aanmeldingssysteem.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?

 • Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden, na een instapdag. 
  Bereken op de website van Onderwijs Vlaanderen (klik hier) de instapdag van je kind.
 • Kleuters die al 3 jaar geworden zijn en oudere leerlingen kunnen elke schooldag instappen.

Hoe werkt het aanmeldingssysteem?

 • Surf naar het inschrijvingsportaal (klik hier)
 • Met een aanmelding laat je weten op welke school je jouw kind het liefst wil inschrijven.
 • Je hoeft als ouder niet aan te schuiven bij de start van de inschrijvingsperiode maar krijgt een aantal weken de tijd om je kind aan te melden.
 • Het systeem houdt eerst rekening met de school van je voorkeur en vervolgens met de (wandel)afstand tot de woonplaats. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepaalt de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

Hoe ziet de timing eruit?

 • Je kan je kind online aanmelden van 28 februari tot 21 maart 2023.
 • De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 26 maart 2023.
 • Op 27 maart 2023 worden alle ouders op de hoogte gebracht over de school waar je je kind kan inschrijven (= ticket).
 • Van 24 april 2023 tot 15 mei 2023 kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket dat je ontvangen hebt.
 • Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Heb je klachten of vragen?

 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt klachten of vragen die betrekking hebben op de aanmeldingsprocedure meer bepaald:
  • de klachten of de vaststellingen m.b.t. technische fouten of materiële vergissingen
  • de vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling 
    
 • Je kan de ombudsdienst inschrijvingen contacteren door een mail te sturen naar ombudsdienst.onderwijs@wommelgem.be
 • Het reglement van orde met betrekking tot de ombudsdienst inschrijvingen voor het basisonderwijs in Wommelgem kan je onder aan deze pagina raadplegen.
 • De ombudsdienst is samengesteld uit één vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging en de vier directeurs van de betrokken basisscholen.
 • Heb je geen rijksregisternummer? Neem dan ook contact op met de ombudsdienst inschrijvingen via ombudsdienst.onderwijs@wommelgem.be

Meer info?

 • Indien je moeilijkheden ondervindt met het online aanmelden, kan je terecht bij de school van je keuze voor praktische ondersteuning.

Contactgegevens