Infopunt

Opgelet: het infopunt is gesloten door de maatregelen die zijn getroffen i.v.m. het coronavirus.

Het gemeentelijk infopunt 't Laar biedt een beperkte dienstverlening aan.

Dienst burgerzaken

 • Identiteitskaarten
 • Volmachten of afwezigheden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
 • Verblijfskaarten
 • Reispassen
 • Adreswijziging
 • Attesten (samenstelling gezin, attest van woonst ...)
 • Wettigen van handtekening

Niet: rijbewijzen, bewonerskaart, vreemdelingenzaken

Dienst omgeving, huisvesting en veiligheid

 • Meldingen algemeen
 • Aankoop PMD-vuilniszakken

Hulp bij e-loket voor:

 • Bestelling compost
 • Melding sluikstort
 • Melding dode dieren
 • Melding zwerfkatten

Niet: bestelling huisvuilcontainers. Dit is via 0800 98 003 (gratis)

Dienst vrije tijd

 • Aankoop wandelmappen
 • Aankoop zwemkaarten
 • Aankoop tickets allerlei evenementen
 • Inschrijvingen cursussen
 • Folders
 • Eerste vrijdagwandelingen (info)
 • Visvergunningen

Openbare werken en mobiliteit

 • Meldingen algemeen
 • Melding defecte straatverlichting

Hulp bij:

 • Meldpunt wegen
 • Meldpunt fietspaden?

Bibliotheek

 • Reserveren van een boek
 • Gereserveerd boek afhalen
 • Een uitgeleend boek terugbrengen