Immerseelstraat - buurtfeest - 22 september 2019

Goedgekeurd door het college op 27 augustus 2019
Op de website geplaatst op 4 september 2019

Artikel 1

Op zondag 22 september van 15.00 u. tot 22.00 u. wordt de Immerseelstraat gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt. Door de werkzaamheden is de toegang langs de zijde van de Ternesselei reeds afgesloten. Er dient dan ook in de Immerseelstraat slechts één nadarbareel geplaatst te worden, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3.

Artikel 2

Uitzondering op artikel 1 wordt gemaakt voor:

  • dringende interventies van de hulpdiensten;
  • dringend opgeroepen artsen.

Artikel 3

Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden aan jongeren onder de 16 jaar EN aan ogenschijnlijk dronken personen. (De wet betreffende de beteugeling van dronkenschap (14-11-1939);

Tevens is het verboden om sterke dranken, inclusief alcoholpops, te schenken aan personen onder de 18 jaar (K.B. 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Wanneer iemand alcohol wil kopen of zich laten verstrekken, mag men een bewijs vragen dat deze persoon ouder is dan 16 of 18 jaar.

De politie zal optreden bij misbruik, mogelijk zowel tegen de inrichter, ouders en gebruikers

Artikel 4

De maximum geluidsnorm van 85 dB(A) dient strikt te worden gerespecteerd.

Artikel 5

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van een open vuur, dienen de organisator de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Bijkomende richtlijnen door de brandweer of andere veiligheidsdiensten dienen onmiddellijk en punctueel opgevolgd te worden.

Artikel 6

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

Artikel 7

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator volgens de richtlijnen van de politie.

Artikel 8

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.