Identiteitskaart verloren of gestolen?

Wat

Iedereen vanaf 15 jaar moet altijd zijn identiteitskaart op zak hebben. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de identiteitskaart moet je zo snel mogelijk aangifte doen. 

Verloren

Als je identiteitskaart verloren is moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de dienst burgerzaken. Je identiteitskaart wordt geblokkeerd en je ontvangt een attest dat je identiteitskaart voor één maand vervangt, maar wel enkel in België geldig is. 

Het is belangrijk om bij verlies of diefstal van je identiteitskaart dit onmiddellijk te melden aan DOC STOP:

  • via het gratis nummer 00800 2123 2123,
  • of als dit niet bereikbaar is via +32 2 518 2123. 

Deze dienst blokkeert je kaart alvast, maar je moet achteraf nog wel aangifte doen bij de dienst burgerzaken of bij de politie. Voor de aanvraag van je nieuwe kaart moet je een afspraak maken bij de dienst burgerzaken. 

Wat meebrengen

  • 19,10 euro
  • recente pasfoto
  • een ander document dan je identiteitskaart om je identiteit mee te bewijzen (vb. rijbewijs of reispas)

Gestolen

Bij diefstal moet je aangifte doen bij de politie. Bij diefstal in het buitenland moet je aangifte doen bij de politie ter plaatse. Contacteer de Belgische ambassade of consulaat om een voorlopig reisdocument te krijgen. Terug in België moet je nog eens aangifte doen bij de lokale politie. Nadien kan je bij de dienst burgerzaken een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Pasfoto's nodig?

Heb je voor je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nog pasfoto’s nodig? Dan kan je vanaf nu in de wachtruimte van het onthaal in de Handboogstraat terecht. Voor 6 euro krijg je een set van zes pasfoto’s.

De machine toont je stap voor stap wat je moet doen. De fotozuil is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren en is ook geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit. 

De fotozuil is niet zo geschikt om pasfoto’s te nemen van kindjes tot drie jaar. We raden aan om met kinderen jonger dan drie jaar naar een professionele fotograaf te gaan. Enkel elektronische betaling is mogelijk aan de zuil.