Hinder op E313 van 12 tot en met 15 augustus

Gepubliceerd op vrijdag 29 juli 2022 17.41 u.
In het verlengde weekend van vrijdagavond 12 augustus (ca. 20 uur) tot en met maandag 15 augustus gaan de werken aan de brug over de E313 over naar een volgende fase. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer dan over twee rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg.

Sinds eind februari bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe driedelige brug over de E313. De oude brug van de Wijnegemsteenweg is in maart afgebroken. Inmiddels verrijzen de nieuwe brugpijlers in de middenberm en aan de zijkanten van de snelweg. In het weekend van 12 augustus worden de brugliggers van de wegbrug geplaatst.

Van 12 augustus (ca. 20 uur) tot en met 15 augustus plaatst AWV één voor één de 21 brugliggers van de wegbrug op de nieuwe brugpijlers. De montagekraan die hiervoor nodig is, komt op de snelweg te staan.

Bij de opstart van de werf, op vrijdagavond 12 augustus, zal in beide richtingen extra hinder zijn omdat AWV dan de tijdelijke werfsignalisatie plaatst. Tussen 20 en 23 u. is er voor het verkeer in de richting van Antwerpen slechts één rijstrook beschikbaar en tussen 21 en 23 u. is dat eveneens het geval voor het verkeer in de richting van Hasselt/Luik.

Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer dan over twee rijstroken in elke richting, op de andere zijde van de snelweg. Halverwege het weekend wisselen de werken en het verkeer van kant.

In de week voorafgaand aan het plaatsen van de brugliggers, doet de aannemer al de nodige voorbereidingen. Hiervoor kan het zijn dat er ’s nachts een rijstrook wordt ingenomen op de E313.

Alternatieve routes

AWV en het Vlaams Verkeerscentrum vragen bestuurders om de E313 in Wommelgem zoveel mogelijk te vermijden tijdens de werken. Het aantal rijstroken wordt tijdens deze werken gehalveerd en we verwachten aanzienlijke hinder.

Het verkeer van Hasselt naar Antwerpen of Gent (en omgekeerd) kan omrijden via Brussel. Als bestuurders toch via de E313 rijden, houden ze best rekening met ernstige hinder en lange verliestijden.

Wat volgt hierna?

Na de plaatsing van de brugliggers volgt de wegopbouw op de brug en de aanloophellingen en het plaatsen van de fietsbruggen. De werken duren zeker nog tot het einde van het jaar. Begin 2023 verwachten we dat verkeer over de nieuwe brug kan rijden.