Gros

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking of kortweg GROS heeft tot doel het lokaal bestuur advies te geven i.v.m. ontwikkelingsproblematiek, steun te verlenen aan personen in de derde wereld, ondersteuning van plaatselijke initiatieven (bv. jaarlijkse 11.11.11.-actie), informatie te geven en inspraak te verlenen aan de bevolking op gebied van de ontwikkelingssamenwerking.

De GROS heeft een gekozen bestuur in samenwerking met de schepen van sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Elke inwoner kan deel uitmaken van de raad.

De raad vergadert in principe tweemaal per jaar. Eén van de voornaamste taken is de verdeling van de gemeentelijke toelage voor ontwikkelingshulp tussen verschillende organisaties of personen die zich actief inzetten in de ontwikkelingslanden en daar hulp en bijstand verlenen.

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Samenstelling