Groeipakket

Wat

Vanaf begin 2019 kreeg de kinderbijslag een nieuwe vorm en een nieuwe naam: het Groeipakket. Ook de bedragen die je krijgt, veranderen voor kinderen die vanaf 2019 geboren zijn. Elk kind krijgt een startbedrag (= geboortepremie), maandelijks een basisbedrag en een jaarlijks een (school-)bonus. Er zijn een sociale en zorgtoeslagen en participatietoeslagen. Je vindt alle belangrijke informatie op www.groeipakket.be.

De schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag. Je moet geen aanvraag meer indienen. De berekening en uitbetaling gebeurt automatisch via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Enkel voor studenten in het hoger of universitair onderwijs doe je nog een aanvraag bij de afdeling Studietoelagen.

Ben je zwanger? Dan krijg je een ‘startbedrag’. Dat kan je aanvragen als je 6 maanden zwanger bent en reeds 2 maanden voor de bevalling ontvangen.

Vijf uitbetalingsorganisaties

De ouders beslissen zelf welke van de vijf uitbetalingsorganisaties zij kiezen. Ze betalen allen evenveel, maar de dienstverlening kan verschillen. Kies één van onderstaande uitbetalingsactoren (alfabetisch):

Meer info

Lees meer info over het Groeipakket na op www.groeipakket.be