Gladheid bestrijden op de wegen

Gepubliceerd op maandag 28 december 2020 15.34 u.
De winter staat weer voor de deur. De wegen en de voet- en fietspaden liggen er dan soms gevaarlijk glad bij. De gemeentewerkers staan steeds paraat om ijs en sneeuw zo goed mogelijk te bestrijden. Maar ook jij moet je verantwoordelijkheid nemen.

Vegen voor eigen deur

Je bent als bewoner verplicht om het voetpad (en eventueel aanliggend fietspad) voor je eigen woning altijd sneeuw- en ijsvrij te houden. Voor onbebouwde percelen ligt die verplichting bij de eigenaar. Ligt er naast je woning een onbebouwd perceel, dan kan je ook steeds je goede wil tonen en ook daar het voetpad sneeuw- en ijsvrij maken. Oudere mensen en jonge kindjes kunnen immers lelijk ten val komen.

De sneeuw mag aan de rand van het voetpad worden opgestapeld, maar niet in de straatgoot worden geveegd. Gooi de sneeuw ook nooit van het voetpad op de rijweg. Daardoor kunnen immers gladde plekken ontstaan op de rijweg. Als er dan een ongeval gebeurt, kan je mee aansprakelijk worden gesteld.

Reinig je voetpad nooit met water. De plaatsen waar je sneeuw en ijs verwijderd hebt, kan je bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijd je dat het daar opnieuw glad wordt. Om het ijs te laten smelten biedt dooizout een goede oplossing. Spring daar echter, in het belang van bomen en planten, zuinig mee om.

In appartementsgebouwen is dat werkje meestal de taak van de bewoner op het gelijkvloers, tenzij het anders onderling geregeld werd tussen de bewoners van het gebouw. Bij afwezigheid schuift deze verplichting op naar de eerste verdieping.

Degelijk en rationeel strooien

Het gemeentelijk strooiplan bepaalt dat bij zoutschaarste of hevige sneeuwval bepaalde plaatsen voorrang krijgen bij het strooien. Bepaalde plaatsen moeten ook steeds bereikbaar blijven zoals de politie, brandweer, scholen, de toegang tot industrieparken, maar ook bruggen en de hoofdassen van wegen. Bovendien houden we rekening met de routes van het openbaar vervoer.

Daarnaast streven we ernaar dat elke inwoner binnen ongeveer 500 meter na het verlaten van zijn woonst op een gestrooide weg terechtkomt. Om dat allemaal waar te maken zullen onze strooidiensten ook deze winter, indien nodig, dag en nacht uitrijden om zo veel mogelijk straten ijs- en sneeuwvrij te maken, ook in het weekend. Een zes- tot achttal arbeiders worden daarvoor ingezet.

Weetje

Zoutkorrels kunnen hun werk maar pas beginnen doen als er voldoende over gereden wordt zodat de zoutkristallen openbarsten. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dat langer. Strooizout heeft trouwens het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect al snel af.