Gemeenteraadsverkiezingen: hoe inschrijven als buitenlandse kiezer?

Gepubliceerd op maandag 12 maart 2018 19.22 u.
Als buitenlander in België heb je niet automatisch het recht om je stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Je kan daarvoor wel een aanvraag indienen bij de dienst bevolking. Zodra je dat stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht om te gaan stemmen.

Hoe moet je je inschrijven als buitenlandse kiezer?

Haal het aanvraagformulier af bij de dienst bevolking en breng het ten laatste op vrijdag 29 juni ingevuld terug binnen. De inschrijving blijft geldig voor alle volgende verkiezingen, op voorwaarde dat je aan de onderstaande kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wens je niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen.

Kiesvoorwaarden

  • Minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • Niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Wommelgem;
  • Ingeschreven staan op de kiezerslijst;
  • Voor inwoners van buiten de EU: 5 jaar ononderbroken je wettelijke verblijfplaats in België hebben.