Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De vergaderingen zijn openbaar. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners gekozen. De raad bestaat uit 23 leden, namelijk de burgemeester, 5 schepenen en 17 raadsleden. 

  • Wanneer? De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand om 20 u, in april uitzonderlijk op de derde donderdag en deze verloopt digitaal. De vergadering is nadien van thuis uit te beluisteren via onze website. Klik hier om de audio te (her)beluisteren.
  • Waar? De vergaderingen (met uitzondering april) vinden plaats in de raadzaal in de Handboogstraat 36.

Opgelet: nog niet alle contactgegevens zijn opgenomen in het overzicht hieronder. 

Documenten

Samenstelling