Gemeentelijke toelage voor het volgen van sportcursussen

Wat

De cursus moet erkend zijn door Sport Vlaanderen en de cursist moet lid zijn van een erkende sportvereniging. De tussenkomst bestaat uit een volledige terugbetaling van de kostprijs met een maximum van 200 euro per gevolgde cursus.