Gemeentelijke toelage voor buitengewone sportinitiatieven

Wat

Eenmaal per jaar kan een erkende sportvereniging een toelage bekomen voor een buitengewoon sportinitiatief. Dat initiatief is bij voorkeur gericht op de jeugd. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die vind je terug in onderstaand reglement.

Bij het behandelen van het dossier zal de sportdienst eerst advies inwinnen van de sportraad. Daarna wordt er beslist over het al dan niet toekennen van de toelage.