Gemeentelijke saneringsbijdrage

Aangenomen door de gemeenteraad op 18 december 2014
publicatie website: 16 februari 2015
Gewijzigd door schepencollege op 22 december 2015
Publicatie website: donderdag 15 maart 2018

Artikel 1

Het vlak tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke saneringsvergoeding wordt herbevestigd op 1,3440 EUR per m³ (excl. btw), cfr. de beslissing van de gemeenteraad dd. 18 december 2014.

Artikel 2

De factor (X) voor het bepalen van de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke saneringsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2016 vastgelegd op 1,2743 (met 0

Artikel 3

Een uittreksel van deze beslissing zal aan Pidpa o.v., Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, bezorgd worden.