Gemeentelijke Beleidsnota Omgeving

Wat

Op 19 januari 2023 keurde de gemeenteraad de Beleidsnota Omgeving goed. De Beleidsnota Omgeving werd opgemaakt omdat het lokaal bestuur geconfronteerd wordt met een aantal evoluties in het ruimtelijk beleid en uitdagingen, zoals droogte en wateroverlast, een verschraling van de groene ruimte, verdichting, … Daarnaast wilt het lokaal bestuur inzetten op een kwalitatieve woon- en leefomgeving.

We streven dat na in de eigen projecten, maar het overgrote deel van het grondgebied is in handen van private eigenaars die al dan niet ook woonachtig zijn in Wommelgem. Om een kwalitatieve woon- en leefomgeving te bereiken, is het dan ook noodzakelijk dat iedereen daaraan bijdraagt.

De Beleidsnota is opgebouwd uit verschillende thema’s, waarover telkens bepaalde richtlijnen zijn opgemaakt. De thema's die werden geselecteerd, zijn de volgende:

  • Bomen en groen
  • Groendaken
  • Groene omgeving en parkeren
  • Bronbemalingen
  • Woonkwaliteit en afmetingen

Ben je benieuwd naar het volledige document en of er bepaalde richtlijnen van toepassing zijn op jouw aanstaande verbouwplannen? Onderaan kan je de volledige Beleidsnota Omgeving downloaden.