Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 februari 2020

Bekijk hieronder het volledige gebruiksreglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.