Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 maart 2022

Bekijk hieronder het volledige gebruiksreglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.