Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2021

Bekijk hieronder het volledige gebruiksreglement voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.