Formulier voor volmacht

Wat

Gebruik dit formulier om iemand volmacht te geven. Met een kopie van jouw identiteitskaart kan de volmachtkrijger dan bijvoorbeeld het aangevraagde uittreksel van jouw strafregister op de dienst burgerzaken in de Handboogstraat 36 komen afhalen.

Stemmen met volmacht

Indien je iemand anders volmacht wil geven om in jouw plaats te gaan stemmen, heb je een specifiek formulier nodig van de Vlaamse overheid. De voorwaarden daarvoor kan je nalezen in de infofiche, die je rechts vindt.