Fonds sociale activering

Wat

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking om tussen te komen in de kosten voor bepaalde activiteiten, zoals speelpleinwerking. Zo wordt de prijs geen drempel en wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten of uitstappen. Dankzij dit fonds zet het OCMW Wommelgem zich actief in tegen kinderarmoede.

Het OCMW kan zo tussenkomen in de kosten voor een toegangsticket, voor speelpleinwerking of allerlei andere vrijetijdsactiviteiten, lidgelden voor inschrijving in een sportclub, tussenkomst in de kosten voor sportkledij, tussenkomst in de kosten voor schooluitstappen,...

Voor wie?

Personen bij wie de deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten te zwaar doorweegt in hun budget of kinderen wiens ouders een dossier hebben bij het OCMW en die extra ondersteuning moeten krijgen.

Voorwaarden

De toelage wordt toegekend aan personen met een actief dossier op het OCMW, mits goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.