Huisvuilophaling tijdens voorbereidende werken rotonde

Tijdens fase 1 is er geen impact op de huisvuilophaling. Voor de volgende fases bekijken we hoe we de ophaling zo efficiënt mogelijk kunnen laten verlopen met de minst mogelijke hinder. Van zodra dit op punt staat, communiceren we de correcte info naar de betrokken zones.