Erkenning voor sportverenigingen

Een sportvereniging die erkend wil worden, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die vind je terug in onderstaand reglement. Als je als sportclub aan deze voorwaarden voldoet, kan je vóór 1 juni een aanvraagformulier bezorgen aan de sportdienst. Na advies van de sportraad wordt de aanvraag aan het schepencollege voorgelegd. Het besluit over de eventuele erkenning deelt de sportdienst zo snel mogelijk mee aan de betrokken sportvereniging.