Erkenning culturele verenigingen

Je kan erkenning aanvragen als culturele organisatie, wanneer je werking aan de volgende kenmerken voldoet: 

 • Je organisatie moet vormingsmogelijkheden aanbieden. Door deel te nemen aan die vormingsmomenten, kunnen leden of geïnteresseerden zich op persoonlijk gebied ontplooien en leren ze allerlei facetten van maatschappij beter kennen.
 • Je organisatie beoefent sociaal-cultureel werk waar creativiteit centraal staat. Het kan daarbij gaan om allerlei expressievormen, zoals muziek (zowel instrumentale als vocale), toneel, poppenspel, mime, beeldende expressie, film, fotografie, dans en volkskunst.
 • Je organisatie is gericht op de culturele vrijetijdsbesteding en de beoefening van de liefhebberijen.

Voorwaarden

Naast deze kenmerken, moeten culturele verenigingen die een aanvraag tot erkenning willen indienen, ook aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is opgericht door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
 • De organisatie is aangesloten bij de Wommelgemse cultuurraad.
 • De organisatie wordt geleid door een bestuur(scomité), waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is in Wommelgem of hun activiteiten gedurende minimum 3 jaar uitoefenen binnen de grenzen van Wommelgem. Over uitzonderingen kan de cultuurraad adviseren op grond van een uitgebreide motivering.
 • De zetel en activiteit van de organisatie ligt op het grondgebied van de gemeente Wommelgem.
 • Bij het indienen van de vraag om erkenning levert de organisatie het bewijs dat zij tijdens het vorig werkingsjaar activiteiten heeft uitgeoefend.
 • De organisatie aanvaardt verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur over de aanwending van subsidies.

De erkenningsaanvraag indienen

Je dient een erkenningsaanvraag in bij de cultuurdienst, via de post of via het mailadres dat je bovenaan rechts terugvindt. De aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 • De samenstelling van het bestuur van je organisatie met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden.
 • De opgave van het aantal leden, met een nominatieve ledenlijst, met vermelding van adres en geboortedatum.
 • Een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek daaraan een omschrijving van het nagestreefde doel.
 • Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten die je organisatie tijdens het vorig dienstjaar georganiseerd heeft.

Beschikt je vereniging over een lokaal of huurt ze er één? Dan voeg je bij je aanvraag tot erkenning ook een kopie van de brandverzekering.

Subsidies voor erkende verenigingen

Erkende Wommelgemse verenigingen kunnen elk jaar rekenen op een basissubsidie en/of een werkingssubsidie. De cultuurdienst stuurt in november een verzoek naar de contactpersoon van de vereniging om de nodige stukken van het vorig werkjaar in te dienen. De werkingssubsidie wordt vervolgens op basis van een puntenschaal berekend. Daarover lees je meer in de fiche 'Werkingstoelage voor culturele verenigingen'.