Enquête: zou jij gebruikmaken van autodelen?

Gepubliceerd op donderdag 26 april 2018 10.47 u.

Onze kijk op mobiliteit is de laatste jaren sterk veranderd. Om het fileprobleem op te lossen en de luchtvervuiling te bekampen, moet het aantal auto’s op de wegen naar beneden. Uiteraard zijn groene alternatieven, zoals goede fietsroutes en een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk cruciaal om aan die uitdaging het hoofd te bieden. Maar ook autodelen kan een stukje in de vervoerspuzzel vormen. Het is ideaal voor personen die af en toe een auto nodig hebben omdat het hen een flexibele oplossing biedt.

Momenteel zijn er verschillende spelers actief op de markt van autodelen, denk maar aan Cambio of het nieuwe bedrijf Poppy. Misschien is autodelen ook wel iets waar jij gebruik van zou willen maken? Daarom willen we de vervoersnoden van de Wommelgemnaar in kaart brengen. Zo kunnen we met gedetailleerde gegevens naar autodeelbedrijven stappen wanneer blijkt dat autodelen voor een bepaald aantal inwoners een meerwaarde zou betekenen.

Vul daarom de enquête in via de link onderaan (digitaal loket).

Digitaal loket