EnergieK Loket

Wat

Opgelet: Het EnergieK loket – Wooninfopunt zal enkel nog effectief bemand worden als er vooraf fysieke afspraken werden geboekt en enkel voor de tijd van de betrokken afspraak zelf. Voor het garanderen van de dienstverlening zal maximaal ingezet worden op digitale afspraken. Burgers die dat wensen kunnen hun reeds gemaakte fysieke afspraak omboeken naar een digitale afspraak. Nieuwe afspraken zullen zoveel als mogelijk digitaal georganiseerd worden. 

Wil je op woensdag tussen 9 en 12 u. langskomen of op dat moment een digitale afspraak vastleggen, bel dan naar tel. 03-350 08 08 of maak een afspraak via energie@igean.be

Het Wooninfopunt is een loket waarbij je terecht kan voor onder andere:

  • sociale woningen: huren, kopen, lenen, informatie, formulieren ...
  • energie besparen, bouwen en verbouwen ...
  • woningaanpassingen voor ouderen en personen met een beperking ...
  • woonkwaliteit, leegstand, inbraakbeveiliging ...
  • de woninghuurwet: contract, brieven, opzeg ...
  • ...

Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het Wooninfopunt maakt je wegwijs bij het zoeken naar woonpremies, geeft informatie, uitleg en advies op maat van je situatie.

Het Wooninfopunt is een initiatief van IVLW Midden, een samenwerkingsverband van de OCMW’s en gemeentebesturen van Malle, Schilde, Wommelgem, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel. Met de oprichting van het Wooninfopunt willen de zes gemeenten het recht op wonen onderstrepen, en dit voor iedereen.

Elke week woensdag kan je van 9 tot 12 u. in het OCMW van Wommelgem (Handboogstraat 36) terecht bij het Wooninfopunt.

Het Wooninfopunt is ook op één avond in de week geopend. De avondpermanenties, telkens van 18 tot 20 u., de dagopeningsuren en locaties vind je op de website van Igean (klik hier) of klik onderaan op de kalender voor januari-februari-maart 2021.