Einde werken rotonde voorzien in maart

Gepubliceerd op woensdag 15 januari 2020 10.44 u.
Op 6 augustus 2019 startte de aannemer Vermetten met de aanleg van de rotonde aan de Ternesselei ter hoogte van Nijverheidsstraat. Er werd de afgelopen maanden zeer hard doorgewerkt om het onoverzichtelijk kruispunt om te vormen tot een veilige inrichting voor alle gebruikers van deze drukke plek.

Na de opbraak van de bestaande infrastructuur werd gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. Vier maanden lang werden buizen en putten geplaatst, sommigen tot op een diepte van meer dan 6 meter. Het weer was hierbij spijtig genoeg af en toe een spelbreker, waardoor voor de aanleg van bepaalde strengen moest worden gewacht op drogere perioden.

Bovendien kwamen we tot de vaststelling dat er zich onvoorzien een strook vervuilde grond bevond onder de oude rijbaan. Volgens de verplichte richtlijnen werden bijkomende stalen genomen om de gronden juist te verwerken.

De aanleg van de kolken en betonnen boordstenen volgde aansluitend in december. Voor deze fase werd ook de wegomlegging voor de fietsers aangepast. Zoals aangekondigd in de zomer kwam hierna de meest weergevoelige fase, namelijk de asfalteringswerken.

Hiervoor rekent de aannemer op een asfalteringscentrale. De productie van asfalt ligt echter stil vanaf 20 december tot begin maart. Ook in december waren de weergoden ons niet gunstig gestemd waardoor de levering van asfalt steeds moest worden opgeschoven en er voor de kerstvakantie geen ruimte meer was om de onderlaag asfalt nog te plaatsen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil en zal er verder worden gewerkt aan de afwerking zoals voetpaden en de voorbereiding van de groenaanleg.

De asfalteringswerken en de aansluitende werken zoals wegmarkeringen worden opgeschoven
na de heropening van de asfaltcentrales en is voorzien in de maand maart.