Buitenschoolse Kinderopvang 't Evertje

Voor wie?

Tijdens het schooljaar
Voor kinderen die in Wommelgem naar school gaan ongeacht waar ze wonen, voor kinderen die in Wommelgem wonen ongeacht waar ze naar school gaan en voor kinderen waarvan één van de ouders in Wommelgem werkt.

In de vakantieperiode
Voor kinderen die in Wommelgem wonen. 

Openingsuren

 • Na school:
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.00 u.
  • woensdagnamiddag van 12.15 tot 18.00 u.
 • Schoolvrije dagen (facultatief verlof en pedagogische studiedagen): 7.30 tot 18.00 u.
 • Schoolvakanties: 7.30 tot 18.00 u.

Multimove in de BKO

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove in BKO ’t Evertje gaat (onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen het coronavirus) elke donderdag door van 16 tot 17 u. Het is geschikt voor kinderen tussen 3 en 8 jaar die ingeschreven zijn in BKO ’t Evertje. Je betaalt enkel het opvangtarief; er zijn dus geen extra kosten aan verbonden! Wel vragen we aan de ouders om je kind nooit voor het einde van de les op te halen en om de lessen elke week trouw te laten volgen.

Vervoer

Tijdens het schooljaar zorgt de BKO voor een veilig vervoer van de school naar de opvanglocatie. Kinderen uit Wommelgem die buiten de gemeente naar school gaan, moeten zelf naar de BKO worden gebracht. De kinderen worden ter plaatse door de ouders afgehaald.

Kostprijs

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na de school: € 1,00 per begonnen half uur (indexaanpassing mogelijk)
 • Woensdagmiddag na school en op schoolvrije dagen:
  • minder dan 3 uur opvang: € 4,50
  • tussen 3 en 6 uur opvang: € 7,00
  • volledige dag (= meer dan 6 uur opvang): € 12,50

Vanaf twee kinderen uit hetzelfde gezin is er 25% korting op het totaalbedrag indien de kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. 

Inschrijven

Nieuwe inschrijvingen in BKO ’t Evertje zijn door COVID- 19 momenteel enkel mogelijk op afspraak. Telefoneer hiervoor naar 0475 22 84 87 of mail naar bko@wommelgem.be

Tijdens je afspraak breng je een kleefbriefje van het ziekenfonds mee, het rijksregisternummer van je kind en van één van de ouders, een foto van je kind (hoeft geen pasfoto te zijn) en een kopie van de inentingskaart.

Huishoudelijk reglement

Vanaf 3 mei werkt Buitenschoolse Kinderopvang 't Evertje met een nieuw huishoudelijk reglement. Meer informatie over onder andere de tarieven die gelden vanaf 3 mei en de nieuwe inschrijvingsmodule Tjek, die vanaf dan gebruikt zal worden, vind je in het nieuwe reglement op Meeting Burger.