Buitenschoolse Kinderopvang 't Evertje

Voor wie?

Tijdens het schooljaar
Voor kinderen die in Wommelgem naar school gaan ongeacht waar ze wonen, voor kinderen die in Wommelgem wonen ongeacht waar ze naar school gaan en voor kinderen waarvan één van de ouders in Wommelgem werkt. De naschoolse opvang voor de kinderen van Basisschool 't Laar zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de eigen school doorgaan. 

In de vakantieperiode
Voor kinderen die in Wommelgem wonen. 

Openingsuren

  • Na school:
    • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.00 u.
    • woensdagnamiddag van 12.15 tot 18.00 u.
  • Schoolvrije dagen (facultatief verlof en pedagogische studiedagen): 7.30 tot 18.00 u.
  • Schoolvakanties: 7.30 tot 18.00 u.

Samenwerking tussen Multimove en BKO

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Multimove gaat elke donderdag door van 16 tot 17 u. Het is geschikt voor kinderen van de eerste tot en met de derde kleuterklas. Inschrijven voor Multimove doe je via de dienst vrije tijd of online via de reservatiewebsite (klik hier)

Vervoer

Tijdens het schooljaar zorgen de BKO en de scholen er samen voor dat de kinderen veilig op 't Evertje geraken. Kinderen uit Wommelgem die buiten de gemeente naar school gaan, moeten zelf naar de BKO worden gebracht. De kinderen worden ter plaatse door de ouders afgehaald.

Inschrijven

Voor nieuwe inschrijvingen in BKO ’t Evertje telefoneer je naar 0475 22 84 87 of mail je naar bko@wommelgem.be

Tijdens je afspraak breng je een kleefbriefje van het ziekenfonds mee, het rijksregisternummer van je kind en van één van de ouders, een foto van je kind (hoeft geen pasfoto te zijn) en een kopie van de inentingskaart.

Huishoudelijk reglement

Sinds 3 mei 2021 werkt Buitenschoolse Kinderopvang 't Evertje met een nieuw huishoudelijk reglement. Meer informatie over onder andere de tarieven die gelden sinds 3 mei 2021 en de nieuwe inschrijvingsmodule Tjek, die vanaf dan gebruikt zal worden, vind je in het nieuwe reglement op Meeting Burger.