De processierups: enkele richtlijnen

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2019 14.16 u.
De zomer is de favoriete periode van processierupsen, zo ook in onze gemeente. Dit jaar merken we zelfs dat er meer rupsen aanwezig zijn dan andere jaren.

Wanneer een nest zich op je eigen eigendom bevindt, ben je verantwoordelijk voor de bestrijding. Probeer dit niet zelf maar contacteer een gespecialiseerde firma. Merk je nesten op? Meld dit dan via omgeving@wommelgem.be zodat we de eigenaar kunnen aanschrijven of - indien de rupsen zich op openbaar domein of gemeentelijk eigendom bevinden - de nodige maatregelen kunnen nemen. Kom je toch in aanraking met een brandhaard van de processierupsen dan kan je een tweetal weken last hebben van huiduitslag en hevige jeuk. Last van de ogen of bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je wel best contact op met je huisarts.

Wat mag je vooral niet doen?

  • De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden.
  • Gebruik zeker geen insecticiden, want die middelen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. De rupsen zullen misschien wel dood gaan van de bestrijdingsmiddelen, maar de haren kunnen nog tot vijf jaar voor hinder blijven zorgen. Enkel het wegbranden/zuigen van de nesten maakt de brandharen onschadelijk.
  • Spuit de rupsen of nesten nooit weg met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.

Meer info

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/eikenprocessierups-203.html