De Nieuwe Rand: geef feedback op de nota

Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022 11.45 u.
De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren.

Met het Toekomstverbond werd in 2017 het initiatief genomen om onze regio vlotter bereikbaar te maken en onze leefkwaliteit te verbeteren. Naast de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en meer duurzaam vervoer, komt er ook een nieuw Haventracé om het verkeer zo veel mogelijk rond stad Antwerpen te leiden.

De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van dat Haventracé realiseren en heeft drie belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer, een betere leefkwaliteit en een meer klimaatvriendelijker omgeving. Inwoners, burgerbewegingen, middenveld, lokale besturen en experten maken samen ambitieuze plannen rond een betere toekomst in de oostrand van Antwerpen.

Ter hoogte van Borgerhout, Wommelgem en Ranst onderzoeken we of de E313 omgevormd kan worden tot een weg, waar naast autoverkeer ook duurzaam vervoer zoals fiets, bus en tram een volwaardige en veilige plaats heeft.

We houden hierbij rekening met andere lopende projecten/plannen, zoals onder meer ingrepen in het kader van het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst. Met ‘De Nieuwe Rand’ onderzoeken we ook of een eventuele verbreding van de E313 een oplossing kan bieden voor de verkeersoverlast en of het de leefkwaliteit kan verbeteren.

Vandaag is het project in de onderzoeksfase aanbeland: er wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen, maar ook of en hoe de aanleg van de A102 en de Nx kan bijdragen tot een betere regio. Even belangrijk is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken, grotere en beter verbonden natuur- en bosgebieden en voldoende ruimte voor landbouw.

Alternatievenonderzoeksnota

Er ligt een alternatievenonderzoeksnota klaar die beschrijft welke mogelijke toekomstscenario’s onderzocht worden en de manier waarop dat zal gebeuren. Onderaan vind je de volledige nota in PDF. Bekijk je het liever op papier? Dan kan de nota opvragen bij het onthaal (Handboogstraat 36) om ter plekke te bekijken.

Je kan nog tot en met 11 oktober reageren op deze nota. Je kan jouw reactie mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be of een schriftelijke reactie indienen bij de betrokken steden en gemeenten (tegen ontvangstbewijs) en de procesverantwoordelijke. Dit kan tot uiterlijk 11 oktober ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen. Meer informatie over wat vervolgens met jouw reactie gebeurt, lees je via de website van De Nieuwe Rand.

Blijf je graag betrokken? Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontdek alle info via www.denieuwerand.be