Dasstraat

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 19 november 2015.
Datum publicatie website: maandag 22 november 2015.

Artikel 1

Het aanvullende reglement Dasstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2000 wordt opgeheven.

Artikel 2

Op de Dasstraat vanaf huisnr. 34 in de richting van Ternesselei het parkeren is verboden.

 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 3

Op de Dasstraat vanaf huisnummer 69 in de richting van Kerkplaats geldt:

 • verboden rijrichting voor iedere bestuurder.
 • de maatregel geldt niet voor fietsers.

In de tegenovergestelde richting geldt:

 • toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.
 • fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  Dit wordt gesignaleerd door: 
  • verkeersborden C1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
  • verkeersborden F19
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4

Artikel 4

Op de Dasstraat van huisnummer 64 tot huisnummer 68 langs beide zijden van de weg geldt: het parkeren op de rijbaan is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:

 •  wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Artikel 5

Op de Dasstraat van huisnummer 73 tot huisnummer 75 langs beide zijden van de weg geldt: het parkeren op de rijbaan is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkering overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Artikel 6

Op de Dasstraat vanaf huisnummer 70 in de richting van Ternesselei geldt: het parkeren is toegelaten; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9a
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 7

Op de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Dasstraat geldt:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Op de Dasstraat ter hoogte van het kruispunt met de Adolf Mortelmansstraat geldt:

 • de bestuurders hebben voorrang.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden B1
  • verkeersborden B15

Artikel 8

Op de Dasstraat vanaf huisnummer 105 in de richting van Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden.
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa