Dasstraat: aanpassing

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 28 april 2016.
Datum publicatie website: dinsdag 17 mei 2016.

Artikel 1

Het aanvullende reglement Dasstraat goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 november 2015 wordt opgeheven.

Artikel 2

In de Dasstraat vanaf huisnummer 107 tot huisnummer 99 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het stilstaan en parkeren is verboden
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E3
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 3

In de Dasstraat van huisnummer 97 tot en met huisnummer 75 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 4

In de Dasstraat van huisnummer 73 tot het kruispunt met de Echelveldstraat langs beide zijden van de weg geldt:

 • het parkeren op de rijbaan is verboden
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Artikel 5

In de Dasstraat vanaf overzijde huisnummer 75 tot huisnummer 98 in de richting van de

Ternesselei geldt:

 • het parkeren is toegelaten
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E9a
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 6

In de Dasstraat van huisnummer 98 tot het kruispunt met de Adolf Mortelmansstraat geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 7

In de Dasstraat van huisnummer 64 tot huisnummer 68 langs beide zijden van de weg geldt:

 • het parkeren op de rijbaan is verboden
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Artikel 8

In de Dasstraat vanaf huisnummer 34 tot huisnummer 62 in de richting van de Ternesselei geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 9

In de Dasstraat vanaf overzijde huisnummer 34 tot overzijde huisnummer 62 in de richting van de Ternesselei geldt:

 • het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel
  gebruik en minibussen
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E9b
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 10

In de Dasstraat vanaf huisnummer 26 tot het einde van de zone in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is toegelaten
 • de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E9a-Type VIIb

Artikel 11

In de Dasstraat ter hoogte van overzijde huisnummer 26 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het parkeerverbod geldt van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 08:30
  uur en op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa
  • een niet gereglementeerd ludiek bord
  • aanwezigheid van een toezichter (personeel, gemachtigd opzichter,...) tijdens de uren van de Kus en rij zone

Artikel 12

In de Dasstraat vanaf huisnummer 23 tot huisnummer 13 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, X

Artikel 13

In de Dasstraat vanaf huisnummer 7 tot huisnummer 5 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het parkeerverbod geldt op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 14

In de Dasstraat vanaf huisnummer 5 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is toegelaten, uitgezonderd op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap
 • de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E9a
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderbord Type VIId
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Artikel 15

In de Dasstraat vanaf huisnummer 3 tot huisnummer 1 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het parkeerverbod geldt op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 16

Op de Kerkplaats vanaf huisnummer 31 tot huisnummer 28:

 • het parkeren is verboden
 • het parkeerverbod geldt op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb

Artikel 17

In de Dasstraat vanaf huisnummer 26 tot de overzijde van huisnummer 1 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • het parkeren is verboden
 • het parkeerverbod geldt op vrijdag van 04:00 uur tot 14:00 uur
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
 • de herhaling van de parkeerreglementering wordt aangeduid (ter hoogte van
  huisnummer 16)
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb, Xd

Artikel 18

In de Dasstraat vanaf huisnummer 69 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • verboden rijrichting voor iedere bestuurder
 • de maatregel geldt niet voor fietsers

In de tegenovergestelde richting geldt:

 • toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer
 • fietsers mogen in beide richtingen rijden.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden C1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
  • verkeersborden F19
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4

Artikel 19

In de Adolf Mortelmansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Dasstraat geldt:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen

In de Dasstraat ter hoogte van het kruispunt met de Adolf Mortelmansstraat geldt:

 • de bestuurders hebben voorrang
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden B1
  • verkeersborden B15d

Artikel 20

In de Dasstraat vanaf overzijde huisnummer 34 in de richting van de Kerkplaats geldt:

 • verboden rijrichting voor iedere bestuurder
 • de maatregel geldt niet voor fietsers
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden C1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2

Artikel 21

In de Dasstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoevenstraat richting Kerkplaats geldt:

 • de bestuurders rijdend op de rotonde genieten voorrang op de bestuurders rijdend in alle daarop uitmondende openbare wegen
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden B1

Artikel 22

In de Dasstraat vanaf de Kerkplaats in de richting van de Ternesselei geldt:

 • verboden rijrichting voor iedere bestuurder
 • het verbod is niet van toepassing op het geheel van de openbare weg
 • de maatregel geldt niet voor fietsers

In de tegenovergestelde richting geldt:

 • toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer
 • fietsers mogen in beide richtingen rijden
 • Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden C1
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
  • verkeersborden F19
  • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4

Artikel 23

Het aanvullend reglement ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel