Cultuurraad

De Wommelgemse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van culturele verenigingen en organisaties, maar staat ook open voor individueel geïnteresseerden en deskundigen op cultureel vlak. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om het lokaal bestuur te adviseren in cultuurgebonden materies. Hij doet dat op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen kunnen betrekking hebben op subsidies, reglementen, infrastructuur … Maar vaak is het ook een overlegplatform dat duidelijkheid schept over specifieke regelgeving, de samenwerking bij culturele initiatieven wil aanzwengelen, een cultuurkalender samenstelt…

De cultuurraad organiseert ook zelf activiteiten en neemt deel aan campagnes ter bevordering van de culturele participatie. 

De cultuurraad adviseert het lokaal bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het lokaal bestuur vraagt de cultuurraad om advies over volgende culturele aangelegenheden:

 • de bescherming en de luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen)
 • de aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars)
 • de schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie)
 • het cultuurpatrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen)
 • de musea
 • de wetenschappelijk-culturele instellingen
 • de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
 • de plaatselijke radio-omroepen en regionale televisie
 • de permanente vorming en culturele animatie
 • de vrijetijdsbesteding en het toerisme

De cultuurfunctionaris staat in voor de administratieve ondersteuning van de cultuurraad (zoals verslaggeving, briefwisseling ...).

Het algemeen reglement adviesraden vind je hier.

Samenstelling

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • Je kan boeken en andere materialen uitlenen via het uitleenpunt (klik hier) van de bib
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket